Här får alla elever möjlighet att utvecklas

Björkskolan är en plats för dig som vill växa. Vi ser oss som en bra grund att stå på. En plats där du kan utvecklas. Vi har en kristen värdegrund och tror på alla människors lika värde. Vi tror också på kreativitet. Därför kallar vi oss ’den kreativa skolan’.

Björkskolan är en liten skola. Och att vara det har sina fördelar. Just nu har vi drygt 90 elever i årskurs 6-9, men vi rymmer dig också.

Föräldrarna

Hör vad några föräldrar tycker om oss

Se filmerna

Den kreativa skolan

Vi tycker om kreativitet, i alla dess former. Det är någonting vi tror på och vill förvalta på bästa sätt.

Nyheter