Björkskolan

Adress
Torsgatan 17 G, 931 38 Skellefteå

Telefon 
0910-79 79 15 (personalrum)
0910-79 79 16 (administration)

Mail
info@bjorkskolan.se

Magdalena Lundberg Rektor
Ronny Eriksson Ansvarig administration
Elin Sundquist Kurator
Sofie Lundmark Skolsköterska
Camilla Lundahl NO, matematik
Camilla Lindberg Bild
Giulia Frigo Dahlgren Engelska
Jessica Ferm Svenska (föräldraledig)
Lina Grenholm Musik, slöjd
Roger Marklund Idrott, slöjd
Catrine Lundström Elevassistent
Christin Staflund Specialpedagog
Elisabeth Partapuoli Administration/lokalvård
Simon Holmberg IT-ansvarig
Sandra Flank SO
Evelina Lundkvist HKK
Maria Lindberg Spanska
Miranda Birgersson SYV
Mattias Markström Elevassistent