Björkskolan

Adress
Torsgatan 17 G, 931 38 Skellefteå

Telefon 
0910-79 79 15 (personalrum)
0910-79 79 16 (administration)

Mail
info@bjorkskolan.se

Ida Almlöf NO, HKK
Miranda Birgersson SYV
Elisabet Åström Spanska
Jessica Ferm Svenska
Sandra Flank SO
Giulia Frigo Dahlgren Engelska
Lina Grenholm Musik, slöjd
Simeon Lundgren IT-ansvarig
Camilla Lindberg Bild
Camilla Lundahl NO, matematik
Magdalena Lundberg Rektor
Catrine Lundström Elevassistent
Hans Lundmark Matematik
Roger Marklund Idrott, slöjd
Anna Nilsson Engelska, svenska
Elisabeth Partapuoli Administration/lokalvård
Carolina Sandqvist Administrativ chef
Christin Staflund Specialpedagog
Elin Sundquist Kurator
Anita Burman Skolsköterska