Björkskolan

Adress
Torsgatan 17 G, 931 38 Skellefteå

Telefon 
0910-79 79 15 (personalrum)
0910-79 79 16 (administration)

Mail
info@bjorkskolan.se

Magdalena Lundberg Rektor
Ronny Eriksson Ansvarig administration
Camilla Lundahl NO, matematik
Camilla Lindberg Bild
Giulia Frigo Dahlgren Engelska - språkval
Jessica Ferm Svenska (föräldraledig)
Lina Grenholm Musik, slöjd
Roger Marklund Idrott, slöjd
Catrine Lundström Elevassistent
Christin Staflund Specialpedagog
Elin Sundquist Kurator
Elisabeth Partapuoli Administration/lokalvård
Simon Holmberg IT-ansvarig
Sofie Lundmark Skolsköterska
Sandra Flank SO
Evelina Lundkvist HKK
Daniel Wikehult Engelska - språkval
Maria Lindberg Spanska - språkval
Miranda Birgersson SYV
Mattias Markström Elevassistent