Organisation

Bakom Björkskolan, Bruksskolan, Björkbackens förskola och Bruks förskola står Skolföreningen Växa. Skolföreningen drivs som ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. Huvudman är Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken. Skolföreningens styrelse organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att de nationella målen och kvalitetskraven i skollagen uppfylls. Dessutom har styrelsen ansvaret för skolföreningens ekonomi. Årligen hålls föreningsstämma med styrelse och representanter för huvudman. Då redovisas skolföreningens verksamhet och bokslut för verksamhetsåret.