Organisation

Bakom Björkskolan, Bruksskolan och Bruks Förskola står Skolföreningen Växa. Skolföreningen Växa drivs under formen ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. Pingstkyrkan i Skellefteå och Pingstkyrkan i Ursviken är huvudmän i dagsläget. Skolföreningen är öppen för fler evangeliskt kristna föreningar eller församlingar som delar föreningens vision och mål. Skolföreningens styrelse handhar föreningens ekonomiska angelägenheter och för dess räkenskaper, och ska till årsstämman avge redovisning för senast gångna räkenskapsår. Skolföreningens styrelse består av följande ledamöter:

Ronny Eriksson, ordförande

Carolina Sandqvist
Pär Augustin
Malin Fahlgren
Bengt Ivansson
Maria Segerstedt, förskolechef
Magdalena Lundberg, rektor
Roger Byström
David Hübinette
Linnea Orescovic

Huvudmännens rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på stämma. Vid stämma har varje huvudman rätt att delta med 6 av huvudmannaorganisationen utsedda representanter. Varje representant har en röst.