Praktisk information

Transport

Vi har en egen buss som går till Björkskolan. Den startar i Skelleftehamn och går via Ursviken, Bergsbyn, Moröbacke till Björkskolan. Bussen går bara till skolan på morgonen, så det är ingen komplett transportlösning för eleverna. Har du frågor om bussturen kan du kontakta skolan.

Likt elever vid andra skolor kan man ansöka om busskort hos kommunen, se mer information på http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=151692

Ledighet

Det är angeläget för skolan att eleverna befinner sig i skolan under skoltid och att resor mm planeras till läsårets lovdagar och sommarlov. Vid t ex sjukdom i familjen eller andra akuta eller viktiga händelser i familjen beviljas däremot ledighet. Vid sådana tillfällen har klassmentorn rätt att ge ledigt 10 dagar per läsår. Längre ledighet på mer än 10 dagar per läsår kan endast beviljas av rektor om synnerliga skäl föreligger. Eleven själv och vårdnadshavaren ansvarar för att eleven vid eventuell ledighet inte kommer efter i skolarbetet.

Försäkring

Eleverna är försäkrade via Trygg-Hansa och elevförsäkring gäller olycksfall både under skoltid och fritid. Vid olycka ta kontakt med skolan för skadeanmälan.